Hoşgeldiniz, 05 Eylül 2023

TEMA Vakfı Bursu

TEMA VAKFI BURSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TEMA Vakfının her sene verdiği lisansüstü bursları sayın Turan Demiraslan’ın bağışı sayesinde sağlanmaktadır. Burslar, TEMA Vakfı hedefleri doğrultusundaki branş ve konularda yapılan araştırmalara teşvik ve destek amacı taşımaktadır. Burslar Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitmini sürdürebilmeleri için yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilmektedir.  Öğrencilerin hazırlanacakları tezlerin TEMA Vakfı’nın görüşlerinin geliştirilmesine, Vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara zemin hazırlamasına, doğa ve tabiat eğitimi alanlarında ki çalışmalarını zenginleştirmesine ve doğal varlıkların korunma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunması önemsenmektedir. Öğrencilerim burs ile belirlenen alanlarda araştırma yapmalarını desteklemek, doğa koruma ve sivil toplum ile ilgili alanlarda çalışma yapmalarını teşvik etmek esas alınmıştır.

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu

Burs son başvuru tarihi : 30 Eylül

Burs Miktarı : 1080 TL (12 Ay boyunca)

TEMA Vakfı tarafından verilen lisansüstü öğrencileri bursu ilgili bilgiler ve gereken şartlar aşağıda bildirilmiştir.

TEMA VAKFI BURS ARAŞTIRNA KONULARI

Orman ve Kırsal Kalkınma

 • Toprak ve arazi bozulumu sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
 • Hassas toprak yönetimi ve hassas tarım uygulamaları ve ülkemizde uygulanabilirlik koşulları
 • Kuraklık, arazi bozulumu ve erozyon riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
 • Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini
 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
 • Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi

Çevre Politikaları

 • Enerji Demokrasisi
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
 • İklim değişikliği ve gıda güvenliği
 • Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi

Çevre Eğitimi

 • Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
 • STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirmek

2.TEMA VAKFI BURS BAŞVURU KOŞULLARI

Burs başvurusunda bulunacak adayların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına tabi olmak
 • Yüksek lisans veya doktora programlarından herhangi birine kayıtlı olmak
 • Eğitim aşamasını bitirmiş ve tez aşamasına geçmiş olmaları gerekmektedir,
 • Araştırma alanı ve tez konusu olarak orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre eğitimi konularını belirlemiş olmak

Başvuru son tarihi: 30 Eylül

Başvuru e-posta: [email protected]

Başvuru belgeleri

Bursverenkurumlar.com sitesinde belirtilen bağlantılarda bulunan burs başvuru formlarını ‘bilgilsayara’ indirerek veya el ile doldurarak tarattıktan sonra mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

BURS BAŞVURUSU İÇİN BELGELER

Araştırma Önerisi Formu

Başvuru Formu

Özgeçmiş Formu

Güncel Tarihli Öğrenci belgesi

Güncel Tarihli Not çizelgesi (Transkript)

Tez danışmanı onaylı ders aşamasını bitirip çalışacağı tez konusunu bildiren belge

3.BURSİYERLERİN SEÇİLMESİ VE KRİTERLER

Başvurular sadece e-posta yoluyla, [email protected] adresine yapılacaktır. Başvuru koşullarına göre ön elemeyi geçen başvurular TEMA Vakfı Burs Komitesi tarafından teknik değerlendirmeye tabii tutulacaktır. Ardından yüz yüze mülakat gerçekleştirilecektir. Mülakatlar Vakfa ulaşım koşullarına göre online veya TEMA Vakfı Genel Merkezinde yapılacaktır. Tercih edilen mülakat yüzyüze görüşmedir ancak ulaşım engeli durumlarında online görüşme de yapılabilir.

Genel merkeze ulaşım masrafları adaylara ait olup Vakıf tarafından karşılanmayacaktır. Sonuçlar başvuru yapanların kişisel mail adreslerine e-posta ile bildirilecektir.

Araştırma konularının teknik olarak değerlendirmesi aşağıdaki kriterler ölçeğinde yapılacaktır.

 • Problem tanımı ve literatür özetinde, alana dair temel teori ve kavramlara hakimiyet
 • Araştırma yöntemlerine hakimiyet
 • Yazım kalitesi
 • Özgünlük ve alana (ve TEMA Vakfı’na) katkı potansiyeli
 • Bibliyografya kullanımı/yazımı
 • Tezi yönlendirecek kurumsal ve akademik kapasite

Burs almaya hak kazanan adaylara 12 ay süreyle aylık 1080 TL eğitim bursu verilecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Soru ve önerilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni burs başvurularından anında haberdar olmak için Sosyal Medya üzerinden bizi takip edebilirsiniz.

facebook burs

twitter burs

instagram burs

youtube burs

Burs İçin Kaydol !

E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN

*************

Etiketler:

Sayfa Sonu Reklam Alanı
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.