Hoşgeldiniz, 10 Haziran 2023

Köksal Eğitim Vakfı (KEV) Bursu

Köksal Eğitim Vakfı (KEV) Bursu

Köksal Eğitim Vakfı Ankara Üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir. Başvurular 31 Ekimde son bulacaktır. Burs verilecek Üniversiteler;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

Vakfın bu yönetmeliğin 3. maddesinde yazılı kaynaklardan tahsis edeceği eğitim bursları, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından burs verilecek eğitim kurumları, her birine tahsis edilecek burs sayısı ve aylık burs tutarının saptanmasını takiben her yıl Eylül ayından itibaren belirlenen eğitim kurumlarına duyurulur. Gerektiğinde, öğrencilerin göreceği şekilde asılacak duvar afişi ve diğer iletişim yolları ile de burs duyuruları   yapılabilir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Nitelikleri
> T.C. vatandaşı olmak,
> Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
> Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
> Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
> “Yarışmalarda ödül kazanmak bursa engel teşkil etmez.”
> Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak,
> Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
> Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
> Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Bursların Yükümlülüğü
Köksal Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır.
Öğrencilerin Seçimi
Burs başvurulurı her sene Eylül ve Ekim aylarında veya duyurularda belirlenen tarihlerde
kabul edilir. Köksal Eğitim Vakfı’nın resmi web sitesi; www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs
Başvuru Formu” çıktısı alınıp doldurularak aşağıdaki ek belgelerle birlikte Köksal Eğitim Vakfı
sekreteryasına 31 Ekim tarihi veya ilanda belirtilen tarihe kadar posta yolu ile veya elden
teslim edilir.

İstenilen Evraklar
www.kev.org.tr adresinden indirilebilecek “KEV Burs Başvuru Formu”na ilaveten;
a. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b. 1 adet Vesikalık fotoğraf,
c. Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı Öğrenci Belgesi,
d. Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi,
e. Yükseköğrenime yeni başlayan adaylar: LYS ve ÖSYS sonuç belgelerinin fotokopisi,
f. Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği),
g. Aile durumu; anne ve babasının işi, ailenin yıllık veya aylık kazancı (maaş bordroları örnekleri, vergi levhası, maaş belgesi), varsa kardeş(ler)inin durumu,
h. Burs başvuru formunun doğru doldurulduğuna dair “Doğru Beyan Dilekçesi” imzalanıp gönderilecek.
Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından Yönetim Kurulunca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağırılırlar.

KEV Bursu için detaylar

ÖNEMLİ UYARI: Soru ve önerilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni burs başvurularından anında haberdar olmak için Sosyal Medya üzerinden bizi takip edebilirsiniz.

facebook burs

twitter burs

instagram burs

youtube burs

Burs İçin Kaydol !

E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN

*************

Etiketler:

Sayfa Sonu Reklam Alanı
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.